Palvelun käyttöehdot

Somessa.com on vaikuttajamarkkinointiin ja sisällöntuotantoon erikoistunut asiantuntijatoimisto, jonka kampanjapalvelun (”Palvelu”) kautta vaikuttajat ja sisällöntuottajat (myöhemmin ”Käyttäjä/t”) voivat hakea mukaan Yritysten (myöhemmin ”Brändi”) tarjoamiin yhteistöihin. Palvelun käyttö ja yhteistöihin mukaan hakeminen edellyttävät Käyttäjän oman profiilin rekisteröimistä somessa.comin Palveluun.

Rekisteröitymällä somessa.comin Palveluun Käyttäjän ja Somessa.com:in välille muodostuu sopimus. Sopimukseen sovelletaan näitä ehtoja.

Somessa.com näin ollen myöntää ja Käyttäjä vastaanottaa vain ne oikeudet, jotka nimenomaisesti on näissä ehdoissa määritelty. Millään näistä ehdoista ei myönnetä Käyttäjälle mitään muita lisenssejä tai oikeuksia käyttää somessa.comin tekijänoikeuksia, dataa, liikesalaisuuksia, verkkotunnuksia, tavaramerkkejä tai mitään muita somessa.comin immateriaalioikeuksia. Kaikki somessa.comin immateriaalioikeudet ovat ja säilyvät somessa.comin yksinomaisessa omistuksessa.

Voit rekisteröityä somessa.comin palveluun, jos:

  • sinulla on avoin ja aktiivisesti päivittyvä Instagram-, Youtube-, Linkedin- tai TikTok-tili
  • sinulla on vaikuttajana some-tililläsi yli 1 000 seuraajaa
  • tai olet kiinnostunut UGC-sisällöntuotannosta (ei edellytä omaa some-tiliä)
  • olet täyttänyt 18 vuotta ja asut pysyvästi Suomessa

Somessa.comilla on oikeus hylätä Käyttäjän hakemus Palveluun, jos edellä mainitut ehdot eivät täyty. Kun käyttäjätili on hyväksytty, voi Käyttäjä selata yhteistyötarjontaa, hakea mukaan kaupallisiin yhteistöihin, sisällöntuotanto-yhteistöihin (UGC) sekä tilata PR-lähetyksiä.

Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin rekisteröitymisen yhteydessä olevalla tietosuojaselosteella. Seloste löytyy päivitettynä myös Omat sivut -osiosta, kun Käyttäjä on kirjautunut palveluun.

Kaupallisiin yhteistöihin ja UGC-sisällöntuotantoon osallistuminen edellyttävät, että Käyttäjä:

  • on tutustunut Somessa.comin Palvelussa julkaistuun yhteistyöilmoitukseen ja sen yhteydessä annettuun ohjeistukseen
  • kokee yhteistyön aiheen itseään aidosti kiinnostavana oman kohderyhmän kannalta
  • pystyy toteuttamaan yhteistyön annetussa aikataulussa sekä muun ilmoituksessa kuvatun ohjeistuksen mukaisesti

Kaupallinen yhteistyö

Nämä ehdot koskevat Käyttäjää, joka osallistuu somessa.comin tarjoamiin vaikuttajayhteistöihin ja -kampanjoihin. Tällä sopimuksella ei luoda työsuhdetta, vaan osapuolet (somessa.com ja Käyttäjä) toimivat itsenäisinä ammatin- tai elinkeinonharjoittajina.

Käyttäjä suorittaa ehdoissa mainittuja tehtäviään omilla työvälineillään ja ohjelmistoillaan ja on velvollinen itse hankkimaan tarvittavat välineet ja ohjelmistot.

Somessa.comin Palvelussa julkaistuun yhteistyöilmoitukseen on koottu yhteistyössä huomioitavat asiat ml: aikataulu, Julkaisujen määrä, yhteistyön aihe, tavoite ja teema sekä seuraajakohderyhmä jne. Käyttäjän tulee lukea huolellisesti ilmoitus ja jättää hakemuksensa yhteistyöhön vastaamalla ilmoituksessa esitettyihin kysymyksiin. Kertomalla ja perustelemalla oman ideansa ja kiinnostuksensa yhteistyöhön, Käyttäjä parantaa mahdollisuuksiaan tulla valituksi.

Somessa.com käsittelee kaikki hakemukset ja koostaa niiden perusteella Brändille ehdotuksen yhteistyöhön valittavista vaikuttajista. Käyttäjä saa vastauksen yhteistyövalinnoista sähköpostitse myös silloin, jos ei ole tullut valituksi yhteistyöhön. Somessa.com ei erittele valinnan perusteluita Käyttäjille.

Kaupallisesta yhteistyöstä maksetaan Käyttäjälle rahapalkkio. Lisäksi yhteistyöhön voi sisältyä maksuttomia tuotteita, palveluita tai muu etu, esimerkiksi alennus. Käyttäjä on velvollinen itse ilmoittamaan samaansa palkkiot ja edut verottajalle. Käyttäjällä ei ole oikeutta korvauksiin muiden kulujensa osalta, ellei tapauskohtaisesti erikseen toisin sovita. Käyttäjä laskuttaa Briefissä sovitun rahakorvauksen somessa.comilta lähettämällä laskun oman yrityksen tai kevytyrittäjyyspalvelun kautta. Käytettävä maksuaika on 30 vuorokautta.

Valinnan jälkeen somessa.com lähettää Käyttäjälle yhteistyöbriefin (Brief), joka on samalla sitova sopimus yhteistyön toteuttamisesta ja sen ehdoista.

Hyväksyessään Briefin, Käyttäjä sitoutuu toteuttamaan yhteistyön Briefin mukaisesti eli lähettämään yhteistyöaineiston somessa.comille esitarkistukseen sekä julkaisemaan tietyn määrän sisältöjä (Julkaisu) sovitussa aikataulussa ja sosiaalisen median kanavassa. Käyttäjä sitoutuu Julkaisuissaan noudattamaan voimassa olevia mainosmerkintöjä. Kaupallisuusmerkintä sekä markkinoivan yrityksen tai Brändin nimi tulee laittaa heti Julkaisun alkuun selkeästi tunnistettavalla tavalla. Käyttäjän vastuulla on lisäksi huolehtia ja varmistaa, että tuotettu Julkaisu ei riko lakia, ole loukkaava tai riko muulla tavalla kolmansien osapuolien oikeuksia. Somessa.com ei ole missään tilanteissa vastuussa Käyttäjän tuottamasta Julkaisusta. Somessa.comilla on myös oikeus pyytää Käyttäjää poistamaan Julkaisut.

Käyttäjä sitoutuu toimittamaan somessa.comille Julkaisujensa analytiikan ensisijaisesti liittämällä some-tilinsä Woomio-palveluun tai lähettämällä Julkaisuista kuvakaappaukset. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että Käyttäjä on toimittanut somessa.comille Julkaisujensa tulokset.

Kaupallisessa yhteistyössä tuotetta tai palvelua markkinoivalla Brändillä on oikeus jakaa Käyttäjän julkaisut omissa vastaavissa sosiaalisen median kanavissaan yhden kerran (esimerkiksi vaikuttajan Instagram feed -Julkaisu brändin Instagram-syötteessä) (1) yhden kuukauden ajan. Somessa.comilla on oikeus jakaa Käyttäjän Julkaisut sekä käyttää niitä referenssinä tai omassa markkinoinnissaan.

Käyttäjä pidättäytyy tekemästä yhteistyötä Brändin kanssa kilpailevien yritysten ja brändien kanssa (1) yhden kuukauden ajan Julkaisujen julkaisusta. Julkaisujen (pois lukien lyhytsisällöt, kuten Instagram stoorit) tulee olla Käyttäjän kanavalla näkyvillä (6) kuuden kuukauden ajan niiden julkaisusta.

UGC-sisällöntuotanto -yhteistyö

Nämä ehdot koskevat Käyttäjää, joka osallistuu somessa.comin tarjoamiin UGC-sisällöntuotantoyhteistöihin. Tällä sopimuksella ei luoda työsuhdetta, vaan osapuolet (somessa.com ja Käyttäjä) toimivat itsenäisinä ammatin- tai elinkeinonharjoittajina.

Käyttäjä suorittaa ehdoissa mainittuja tehtäviään omilla työvälineillään ja ohjelmistoillaan ja on velvollinen itse hankkimaan tarvittavat välineet ja ohjelmistot.

Somessa.comin Palvelussa julkaistuun yhteistyöilmoitukseen on koottu yhteistyössä huomioitavat asiat ml: aikataulu, Sisältöjen (kuvat, videot, tekstit, ääniraidat) määrä sekä aihe ja teema jne. Käyttäjän tulee lukea huolellisesti ilmoitus ja jättää hakemuksensa yhteistyöhön vastaamalla ilmoituksessa esitettyihin kysymyksiin. Kertomalla ja perustelemalla oman ideansa ja kiinnostuksensa yhteistyöhön, Käyttäjä parantaa mahdollisuuksiaan tulla valituksi.

Somessa.com käsittelee kaikki hakemukset ja koostaa niiden perusteella Brändille ehdotuksen yhteistyöhön valittavista sisällöntuottajista. Käyttäjä saa vastauksen valinnoista sähköpostitse myös silloin, jos ei ole tullut valituksi yhteistyöhön. Somessa.com ei erittele valinnan perusteluita Käyttäjille.

Sisällöntuotantoyhteistyöstä maksetaan Käyttäjälle rahapalkkio. Lisäksi yhteistyöhön voi sisältyä maksuttomia tuotteita, palveluita tai muu etu, esimerkiksi alennus. Käyttäjä on velvollinen itse ilmoittamaan samaansa palkkiot ja edut verottajalle. Käyttäjällä ei ole oikeutta korvauksiin muiden kulujensa osalta, ellei tapauskohtaisesti toisin sovita. Käyttäjä laskuttaa Briefissä sovitun rahapalkkion somessa.comilta lähettämällä laskun oman yrityksen tai kevytyrittäjyyspalvelun kautta. Käytettävä maksuaika on 30 vuorokautta.

Jos Käyttäjän luovuttama sisältö on viallista, huonolaatuista tai ei vastaa annettua ohjeistusta (Brief), ei Käyttäjä ole oikeutettu määriteltyyn rahapalkkioon.

Valinnan jälkeen somessa.com lähettää Käyttäjälle yhteistyöbriefin (Brief), joka on samalla sitova sopimus sisällöntuotantoyhteistyön toteuttamisesta ja sen ehdoista.

Hyväksyessään Briefin, Käyttäjä sitoutuu toteuttamaan yhteistyön Briefin mukaisesti eli lähettämään Sisällöt (kuvat, videot, tekstit, ääniraidat) somessa.comille esitarkistukseen sovitussa aikataulussa sekä tekemään Brändin ehdottamat muutokset Sisältöihin. Hyväksymällä toimeksiannon (Brief) Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Sisältöä voidaan käyttää yksityisiin ja/tai kaupallisiin tarkoituksiin kolmansien osapuolien (kuten Brändin) toimesta näiden ehtojen mukaisesti ilman, että Käyttäjä saa mitään muuta suoritusta tai korvausta, kuin ennalta sovitun Briefissä määritellyn rahapalkkion.

Käyttäjän tulee omistaa täydet oikeudet luovuttamaansa Sisältöön ja sen tulee olla Käyttäjän alkuperäinen tuote. Brändi ja somessa.com säilyttävät kaikki oikeudet Käyttäjän luovuttamaan Sisältöön. Käyttäjällä on oltava lupa käyttää sitä näiden ehtojen ja soveltuvan Briefin mukaisesti ilman, että se loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, sopimukseen perustuvia oikeuksia tai mitä tahansa muita yksityishenkilön tai yhteisön oikeuksia.

Käyttäjä varmistaa, että somessa.comille ja Brändille luovutettu Sisältö on Käyttäjän omistamaa ja alkuperäistä. Sisältö katsotaan ei-alkuperäiseksi, jos se eroaa vain hieman muusta Käyttäjän aikaisemmin luomasta Sisällöstä. Somessa.com arvioi Sisällön alkuperäisyyden tapauskohtaisesti ja päättää sen luovuttamisesta Brändille.

Käyttäjä ei voi myydä suoraan, lisensoida tai muuten siirtää oikeuksia Brändille mihinkään luovaan omaisuuteen tai materiaaliin (6) kuuden kuukauden kuluessa sisällöntuotantoprojektin aloittamisesta.

Käyttäjän luovuttama Sisältö ei voi samanaikaisesti olla myynnissä muussa vastaavassa Palvelussa. Käyttäjä ei saa myydä, käyttää tai muuten hyödyntää somessa.comille luovuttamaansa Sisältöä muulla tavoin kuin somessa.comin Palvelun kautta.

Käyttäjä ei saa julkaista Sisältöä missään kanavissa, kuten sosiaalisen median alustoilla, verkkosivustoilla tai missään muissa sähköisissä tai kirjallisissa julkaisuissa.

Sisältö ei saa kuvata tai sisältää henkilöitä, jotka eivät ole ilmaisseet siihen kirjallisesti suostumustaan, että heitä saa kuvata tai muuten sisällyttää Sisältöön. Sisältö ei saa rikkoa mitään lakia, asetusta tai määräystä. Mikäli Käyttäjä on käyttänyt sisällöntuottamisessa avustajaa, Käyttäjän tulee varmistaa, että avustaja on allekirjoittanut suostumusasiakirjan ja siirtänyt Sisältöä koskevat immateriaalioikeudet Käyttäjälle.

Sisältö ei saa sisältää mitään pornografista, rasistista, herjaavaa, kunniaa loukkaavaa tai muulla tavoin moraalitonta, mautonta tai säädytöntä elementtiä tai kuvata, esittää tai sisältää mitään laitonta tai väkivaltaista, vihamielistä tai uhkaavaa tai muuten sopimatonta toimintaa. Sisältö ei saa loukata kenenkään yksityisyyttä. Sisältö ei saa myöskään loukata, herjata, häiritä tai muuten vahingoittaa somessa.comia, mitään Brändiä tai kolmatta osapuolta.

Sisältö ei saa loukata kenenkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, sopimukseen perustuvia oikeuksia tai mitään tahansa muita yksityishenkilön tai yhteisön oikeuksia.

Luovuttaessaan Sisältöä somessa.comille Käyttäjä valtuuttaa somessa.com panemaan täytäntöön kaikki oikeudet, jotka sillä tai sen (ali)lisenssinhaltijoilla on Sisältöön (mukaan lukien oikeuskäsittelyjen aloittaminen mitä tahansa kolmatta osapuolta vastaan, jonka somessa.com katsoo loukkaavan Sisältöä).

Somessa.com näin ollen myöntää ja Käyttäjä vastaanottaa vain ne oikeudet, jotka nimenomaisesti on näissä ehdoissa määritelty. Millään näistä ehdoista ei myönnetä Käyttäjälle mitään muita lisenssejä tai oikeuksia käyttää somessa.comin tekijänoikeuksia, dataa, liikesalaisuuksia, verkkotunnuksia, tavaramerkkejä tai mitään muita somessa.comin immateriaalioikeuksia. Kaikki somessa.comin immateriaalioikeudet ovat ja säilyvät somessa.comin yksinomaisessa omistuksessa.

Käyttäjä ei saa paljastaa kolmansille osapuolille mitään materiaalia tai tietoa, joka on saatu somessa.comilta tai Brändiltä tai joka on muuten saatu näiden ehtojen nojalla taikka sisällöntuotantotoimeksiantoon osallistumisen yhteydessä, mukaan lukien kaikki tiedot Brändistä. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää luottamuksellista tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin näiden ehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen.

PR-Shop -palvelu

Nämä ehdot koskevat Käyttäjää, joka käyttää somessa.comin PR-Shop Palvelua PR-tuotteiden ja/tai -palvelujen tilaamiseen tai osallistuu PR-tapahtumaan (myöhemmin ”PR-lähetys”), johon on saanut kutsun Palvelun kautta.

PR-lähetysten tilaaminen edellyttää rekisteröitymistä somessa.comin Palveluun. Rekisteröitymällä somessa.comin Palveluun Käyttäjä hyväksyy, että somessa.com kerää henkilötietoja ja luovuttaa eteenpäin Brändille PR-tuotteita tilanneen Käyttäjän koko nimen, some-tilin nimen sekä some-tilin osoitteen. Lisäksi somessa.com välittää Brändille myös Käyttäjän puhelinnumeron ja osoitteen PR-lähetysten postittamista varten. Somessa.com noudattaa yleisiä GPDR-säännöksiä henkilötietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta.

PR-lähetysten tilaaminen muille kuin Käyttäjälle itselleen ei ole sallittua.

Somessa.comin Palvelussa julkaistuun kampanjailmoitukseen on koottu PR-lähetyksessä huomioitavat asiat kuten aikataulu, sosiaalisen median kanavat sekä kampanjan teema. Käyttäjän tulee lukea huolellisesti ilmoitus ja jättää hakemuksensa Palveluun vastaamalla ilmoituksessa esitettyihin kysymyksiin.

Somessa.com käsittelee kaikki hakemukset ja koostaa niiden perusteella Brändille ehdotuksen PR-lähetyksen vastaanottajista. Käyttäjä saa vastauksen valinnoista sähköpostitse myös silloin, jos ei ole tullut valituksi PR-lähetyksen vastaanottajaksi. Somessa.com ei erittele valinnan perusteluita Käyttäjille.

Käyttäjän tulee käyttää PR-lähetyksiä koskevissa Julkaisuissa mainosmerkintöjä siten, että kuluttajalle on selvää, että Julkaisu sisältää mainontaa ja on selkeästi tunnistettavissa mainokseksi.

PR-lähetysten tilaaminen ei edellytä Julkaisuja sosiaalisessa mediassa vaan se on Käyttäjälle vapaaehtoista. Somessa.comilla on kuitenkin oikeus pyytää Käyttäjää poistamaan Julkaisu, jos PR-lähetystä markkinoiva Brändi sitä pyytää. Somessa.com ei ole missään tilanteissa vastuussa Käyttäjän tuottamasta Julkaisusta.

Brändillä on oikeus jakaa Käyttäjän julkaisut omissa vastaavissa sosiaalisen median kanavissaan yhden kerran (esimerkiksi vaikuttajan Instagram feed -Julkaisu Brändin Instagram-syötteessä). Somessa.comilla on oikeus jakaa Käyttäjän Julkaisut sekä käyttää niitä referenssinä tai omassa markkinoinnissaan.

Brand Shop -palvelu

Brand Shop -Palveluun sovelletaan samoja käyttöehtoja kuin Kaupalliseen yhteistyöhön ja UGC-sisällöntuotanto -yhteistyöhön ja PR-lähetyksiin siltä osin, mitä yhteistyömallia Palvelun käyttö Brand Shopin osalta edustaa.

Riitatilanteiden ratkaiseminen

Jos Palvelun kautta yhteistyöhön valittu Käyttäjä jättää sovitun yhteistyön hoitamatta ilman somessa.comin kirjallista lupaa, menettää Käyttäjä oikeuden rahapalkkioon. Lisäksi somessa.comilla on oikeus rahapalkkion suuruiseen vahingonkorvaukseen, jollei tehtävän hoitamatta jättäminen johdu Käyttäjän ylivoimaisesta esteestä kuten lääkärintodistuksella todennetusta sairastumisesta.

Ylivoimainen este (Force Majeure) käsittää tapahtumat, jotka johtuvat tai aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti Käyttäjän kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista olosuhteista tai tapahtumista, joihin Käyttäjä ei ole voinut vaikuttaa, mukaan lukien tulvat, sodat, terroriteot, lakot, pandemiat, sähkökatkot, hallituksen toimet, tietokonehäiriöt tai muut vastaavat olosuhteet.

Käyttäjä on velvollinen tiedottamaan somessa.comia viipymättä seikoista, jotka voivat vaarantaa yhteistyöhön kuuluvien tehtävien hoidon.

Ristitiitatilanteissa Käyttäjä tukee somessa.comin oikeuksia koskevissa tuomioistuinkäsittelyissä tai muissa tuomioistuimen ulkopuolisissa käsittelyissä, erityisesti tietoja tarjoamalla, toimittamalla tarvittavia asiakirjoja, luovuttamalla tarvittavat oikeudet somessa.comille sekä valmistelemalla muita mahdollisia lisäselvityksiä tai asiakirjoja, joita tarvitaan tai jotka ovat tarpeellisia.

Tilin poistaminen palvelusta

Käyttäjällä on oikeus pyytää käyttäjätilinsä poistamista somessa.comin Palvelusta. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hello@somessa.com.