Strategista vaikuttajamarkkinointia vai kasaan haalittuja roposia?

/

Jaa

Vaikuttajamarkkinointiin liittyy edelleen paljon vääriä mielikuvia. Jotkut ajattelevat, että se on vain kauniita kuvia, joiden tekeminen on helppoa ja halpaa. Tänä päivänä vaikuttajamarkkinointi on kuitenkin kaikkea muuta kuin helppoa, kuten markkinoinnin monimutkaisessa kentässä työskentelevät tietävät. Tarvitaan aina vain uusia ideoita sisältöihin, mittaaminen on yhä tarkempaa, kanavia tulee jatkuvasti lisää ja tiettyjä kohderyhmiä on vaikea tavoittaa. Kuinka siis voidaan varmistaa tuloksellinen vaikuttajamarkkinoinnin tekeminen?

Vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteiden tulee perustua liiketoimintastrategiaan

Jokainen yritys tekee vaikuttajamarkkinointia omista lähtökohdistaan. Joillakin on paljon omia resursseja ja osaamisesta vaikuttajamarkkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Toisilla yksi henkilö vastaa kaikesta, eikä osaamista tai aikaa mitenkään ole kaikkeen. Ennen näihin realiteetteihin törmäämistä olisi kuitenkin hyvä käyttää hetki tavoitetilan miettimiseen: mitä tavoitteita meillä on vaikuttajamarkkinoinnissa? Miten sitä parhaimmillaan tulisi tehdä?

Kaikki lähtee yrityksen liiketoimintastrategiasta. Markkinoinnin tulee tukea yrityksen liiketoimintastrategian tavoitteita. Markkinointi on todella pitkäjänteistä tekemistä, jossa harvoin on helppoja pikavoittoja. Taustalla on usein paljon työtä, tylsää strategiajumppaa, kovaa tekemistä, analyyttistä lukujen tulkintaa ja lukuisia korjausliikkeitä. Liiketoimintastrategian jälkeen mietitään vaikuttajamarkkinointi osana markkinointistrategiaa: millainen on se kokonaisuus, johon vaikuttajamarkkinointi kuuluu? Tarvittaessa vaikuttajamarkkinoinnille kannattaa tehdä vielä strategia erikseen, etenkin jos se on yrityksen markkinoinnissa suuressa roolissa. Vaikuttajamarkkinoinnin ei pitäisi olla ylimääräistä hupitekemistä, jota tehdään muista toimista ylijääneillä markkinointiroposilla, vaan tavoitteellista työtä.

Miten luoda vaikuttajamarkkinoinnille strategia?

Steppi yksi vaikuttajamarkkinointistrategiassa on tavoitteet. On mietittävä, mitä vaikuttajamarkkinoinnilla halutaan saada aikaan. Halutaanko esimerkiksi lähinnä brändinäkyvyyttä, herättää keskustelua, halutaanko klikkauksia verkkosivuille vai tilauksia verkkokaupasta. Steppi kaksi on mittarit, eli kuinka tavoitteiden toteutumista mitataan. Onko käytössä mittaustyökaluja, vai tehdäänkö kampanja vaikuttajamarkkinointitoimiston kanssa, jolla on käytössään raportointi- ja mittaustyökalut? On hyvä asettaa myös numeerisia tavoitteita, jotta tiedetään mihin tuloksia verrataan; onko esimerkiksi 200 000 näyttökertaa kampanjalle hyvä vai huono tulos? On hyvä miettiä myös, mihin kohtaan ostoprosessia kampanjalla halutaan vaikuttaa. Kannattaa huomioida, että ei voida vaikuttaa yhtä aikaa prosessin alkupäähän ja loppupäähän. Kampanjalla on oltava yksi päätavoite, ei voi syleillä koko maailmaa kerralla, vaikka kuinka tekisi mieli.

Steppi kolme on riittävän tarkka kohderyhmän määrittely, sen ymmärrys on myös vaikuttajamarkkinoinnissa avainasemassa. Jos kohderyhmää ei ole määritetty oikein, menee todennäköisesti pieleen myös seuraavat stepit, eli kanavavalinnat, sisällöt ja vaikuttajavalinnat. Kohderyhmän määrittelyn täytyy aina sulkea jotakin myös pois, eli ei kannata markkinoida kaikkea kaikille, silloin viesti ei osu kunnolla kehenkään.

Määrittele strategiassa sosiaalisen median kanavat, sisältöjen tyyli ja sopivat vaikuttajat

Steppi neljä on kanavavalinta, eli mistä kanavasta kohderyhmän tavoittaa. Onko se TikTok, Instagram vai jokin muu? Kanavavalinnassa ei kannata mennä mututuntumalla, vaan perehtyä esimerkiksi tilastoihin somekanavien käytöstä. Ethän anna myöskään omien mieltymysten vaikuttaa liikaa, vaikka itse viettäisit kaiken aikasi Facebookissa tai TikTokissa, kohderyhmäsi ei välttämättä tee niin.

Steppi viisi on sisällöt. Kampanjasuunnitelmassa täytyy olla pääraamit sisällöille. Millaisia sisältöjä tehdään, montako, millä teemalla ja millä aikataululla. Kun nämä pääraamit on luotu, kannattaa luottaa vaikuttajaan: vain sillä tavalla saa aitoja kokemuksia ja sisältöjä. Jos tätä vapautta ei uskalla antaa, niin silloin vaikuttajamarkkinointia ei oikeastaan kannata tehdä lainkaan. Vaikuttajamarkkinointiin kuuluu olennaisesti vaikuttajan vapaus kertoa omalla äänellään omista kokemuksistaan. Lisäksi vaikuttaja tuntee oman seuraajakuntansa parhaiten, ja tietää mikä heitä kiinnostaa. Taustalla toimii tukena ja ohjeena kampanjasuunnitelman lisäksi kirjalliset sopimukset ja briiffit, jotka kannattaa aina tehdä. Lisäksi kannattaa huolehtia kaupallisuusmerkinnöistä ja lainsäädännön noudattamisesta. Viime kädessä vastuu on aina markkinoijalla.

Oma vaikuttajamarkkinointistrategia kannattaa kommunikoida avoimesti niin yhteistyökumppaneille kuin vaikuttajillekin. Vaatii uskallusta avata yrityksen markkinointistrategia. Se kuitenkin kannattaa, ja on jopa välttämätöntä, jotta kampanjassa voidaan onnistua. Kuinka pääviesti voisi olla selkeä asiakkaalle, jos se ei ole sitä yritykselle itselleenkään? Jonkun osapuolen kannattaa joka tapauksessa strategia tehdä, joko yrityksen omin voimin tai vaikuttajamarkkinointitoimistoa kumppanina hyödyntäen.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä tai varaa maksuton sparraushetki (30 min etäpalaveri) kanssamme!

somessa.com vaikuttajamarkkinoinnin strategit
Sanna Juttula
Strategi (vanhempainvapaalla)
Jatta Ruohonen
Strategi
Pauliina Jokiranta
Strategi

Jaa

Lisää artikkeleita