INFLUENCER

För influencers är tjänsten gratis att använda.

Såhär kommer du igång:
 • Registrera dig och skapa egen influencer profil
  Nu är du klar att använda tjänsten och hitta annonser och kompanjoner som är intressanta för dig.
 • Sök intressanta företag och annonser och sänd ansökan till dem
  Företag ser din begränsade profil och "varför välja mig" texten. Om företaget blir intresserade, låser de upp hela profilen med informationen om kanaler och följare och kan påbörja diskussioner med dig.
 • Diskutera och kom överens om samarbetets innehåll och ersättning
  Diskutera, kom överens om detaljer om samarbete, eller tacka nej till förslag 
 • Genomför överenskommet samarbete och få ersättningen direkt av företaget
  Företaget behöver faktura för ersättning; ifall ni inte har registrerad verksamhet, kan ni sköta fakturering via FreeLaskutus. Kom ihåg att beakta sidokostnader som uppkommer vid faktureringen, när ni kommer överens om kompensationen med företagen.

FÖRETAG

Företaget gör annons om samarbete gratis. 

 Såhär kommer du igång:
 • Skapa annons och registrera dig samtidigt
  Beskriv i annonsen samarbetets innehåll, förslag till kompensation och är synlighet önskad lokalt eller i hela landet. 
 • Ta emot och se på ansökningarna
  Se ansökningar från intresserade influencers och basinformation och varför de önskar göra samarbete med er.
 Hittills är allt gratis och riskfritt! 
 • Öppna intressanta influencers hela profiler 
  För bara några euron kan ni låsa upp influencerns profil, bekanta er med den och påbörja diskussioner, eller avvisa ansökan. Kampanjpris att bekanta sig med tjänsten fr.o.m 1.6.2018:  4,95€ /ansökan (norm. 9,90 €)
 • Påbörja diskussioner med influencers
  Ni kan avvisa ansökningar enkelt eller komma överens om villkoren för samarbetena via diskussionerna.

 • Bestäm med valda influencers om innehållet för samarbetet och ersättningen 

prosessi

Skapa annons och konto, köp intressanta ansökningars profiler, diskutera och godkänn eller förkasta förslag och utför ersättning.