Miksi vaikuttajamarkkinointi on tehokasta?

Kuluttajat uskovat seuraamiaan vaikuttajia.

Vaikuttajat koetaan heidän seuraajiensa keskuudessa usein kuin kavereina, joilta saadaan ja haetaan paljon hyödyllisiä vinkkejä ja inspiraatiota. Kuluttajan on helpompi ostaa tuote tai palvelu, josta on jo nähnyt kokemuksia vaikuttajalta, johon luottaa.

Vaikuttajat tuntevat oman seuraajakuntansa.

Vaikuttajille on kertynyt kokemusta ja tietämystä siitä, mikä heidän omaan seuraajakuntaansa vetoaa, ja millainen sisältö kiinnittää huomion parhaiten.
Uusia Lähestymistapoja ja näkökulmia.

Vaikuttajat lähestyvät yrityksen tuotetta tai palvelua omaan elämäntilanteeseensa ja tyyliinsä sopivasta näkökulmasta, jolloin uusia lähestymistapoja ja ideoita tuotteen tai palvelun ympärille voi syntyä.

Suuri sitoutuneisuus julkaisuihin.

Vaikuttajien julkaisuissa sitoutuneisuusaste eli Engagement Rate on usein korkea, sillä vaikuttajat ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa seuraajiensa kanssa, kysyvät heiltä kysymyksiä ja vastaavat saamiinsa kommentteihin. Sosiaalisen median vaikuttajat ovat vakuuttavampia ja kiinnostavampia kuin ne, joita televisiossa näemme – vaikuttajat ovat yhteydessä yleisöönsä ympäri vuorokauden.

Oikea kohderyhmä.

Kun yritykselle löydetään oikeanlainen vaikuttaja, markkinoinnin kohdistaminen on helppoa, sillä usein koko vaikuttajan seuraajakunta on yrityksen kannalta oikeaa kohderyhmää. Oikeanlainen yleisö ottaa brändin vastaan mielenkiinnolla ja herättää keskustelua sen ympärille.

Jakaa artikkeli:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Suosittelemme myös